banner 100 new

CẦU VƯỢT ĐẾN BỜ VÔ BIÊN

Đức Giêsu là “cầu vượt” giúp chúng ta đến cùng Thiên Chúa là bến bờ vô biên, là bến bờ hạnh phúc chúng ta đang trông mong và những khát khao.

Nên Thánh Trong Ơn Gọi CĐMĐV

pdf: 461.45Kb

cdmdv 20:56 08/08/2022

137

103