Dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế
12
CÙNG MẸ CON LÊN ĐƯƠNG-MP3

CÙNG MẸ CON LÊN ĐƯƠNG-MP3

Bài hát Cùng Mẹ Con Lên Đường do ca đoàn Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng trình bày.

Ngày Hội Ơn Gọi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế năm 2022

Ngày Hội Ơn Gọi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế năm 2022

Ngày hội Ơn gọi của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng năm nay được tổ chức từ chiều 14/5/2022 đến chiều 15/5/2022 tại Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và Linh Địa Đức Mẹ La Vang, với chủ đề “Tôi chọn Giêsu” để giúp các em khám phá và giúp Hội ...

Chuẩn bị mừng Bách Chu Niên khai sinh Hội dòng

Chuẩn bị mừng Bách Chu Niên khai sinh Hội dòng

Hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế chuẩn bị mừng Bách Chu Niên khai sinh Hội dòng.