Dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế
12
Ngày Hội Ơn Gọi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế năm 2022

Ngày Hội Ơn Gọi Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế năm 2022

Ngày hội Ơn gọi của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng năm nay được tổ chức từ chiều 14/5/2022 đến chiều 15/5/2022 tại Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng và Linh Địa Đức Mẹ La Vang, với chủ đề “Tôi chọn Giêsu” để giúp các em khám phá và giúp Hội ...