banner 100 new

Nhạy Bén Với Nhu Cầu của Tha Nhân

10:10, 01/08/2022cdmdvY tế - Xã hội
(0 Đánh giá)
Chăm sóc, chữa lành các bệnh nhân là một trong những phương thế truyền giáo hữu hiệu. Qua sứ vụ này chúng ta có cơ hội an ủi, chữa lành những vết thương thể lý và tinh thần cho con người. Đồng thời, các bệnh nhân cũng cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua thái độ ân cần chăm sóc của chúng ta.

 

Chúng ta mang “tâm hồn thao thức về hạnh phúc của tha nhân và chuyển cầu cho họ”.[1] Như Đức Maria đã nhạy bén nhận ra nhu cầu cần được giúp đỡ của bà Êlisabét, tình trạng thiếu rượu trong tiệc cưới ở Cana (x. Ga 2,1-11), chúng ta cần có con tim từ ái để mau mắn nhận ra những gì tha nhân đang cần chúng ta giúp đỡ. Điều này được biểu hiện qua nhiệt tình muốn hy sinh phục vụ để mang lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cần cảm nhận mình bị lôi kéo đến với những người đang thiếu thốn, những người bất hạnh. Cần tránh thái độ dửng dưng vô cảm, tính an phận, lười biếng khi gặp gỡ những người chúng ta phục vụ ((Trích Định Hướng TND 2017, tr.8).

 

 

 

 

 

[1] HC 4

 
Mục lục