banner 100 new

Sớ Táo Quân Hiệp hội Gia Đình Con Đức Mẹ Đi Viếng

16:38, 17/01/2023cdmdvHội Dòng
(0 Đánh giá)

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè Ông Táo

Bữa nay lai đáo

Về cõi thiên cung

Để bẩm tấu cùng

Ngọc Hoàng thượng đế

Sớ dâng kể lể

Chuyện cũ năm qua

Tháng Chạp hăm ba

Táo tên Hiệp Hội

Từ chốn xa xôi

Thuộc Mẹ Đi Viếng

Nức tiếng linh thiêng

Thường trú Bãi Dâu

Thuộc phường Phú Hậu

Được khai sinh bởi

Trần thế giữa đời

Anh chị em con

Đã được tuyển chọn

Muôn nơi khắp chốn

Thành thị nông thôn

Miền xuôi miền ngược

Phẩm hạnh đạo đức

Theo Mẹ “Xin vâng”

Niềm vui của Đấng

Cứu độ nhân trần

Hết thảy phàm nhân

Đều được yêu mến

Đoàn con xin đến

Tin Vui cao rao

Xuân trần đã cao

Cũng không ái ngại

Lòng con chẳng ngại

Quyết chí “Dạ thưa!

Con đây” với Chúa

Cảm mến trong tim

Chứa chan ân tình

Kể từ ngày ấy

Gương Mẹ học lấy

Bất kể nơi đâu

Chuyên chăm nguyện cầu

Ngẫm suy Lời Chúa

Như Mẹ xin thưa:

“Này con xin đến”

Ơn Chúa đáp đền

Ra đi muôn nẻo

Đến với người nghèo

Mảnh đời bất hạnh

Người già hiu quạnh

Đặc biệt lương dân

Chăm sóc ân cần

Quyết theo gương Mẹ

Tiếp chuyện dương thế

Bẩm tấu Ngọc Hoàng

Từ đấy hỉ hoan

Tinh thần Hiệp hội

Chẳng ngại xa xôi

Nguyện đem Chúa đến

Trong tình thương mến

Khắp chốn gần xa

Bỗng Co-ro-na

Khởi từ Vũ Hán

Khắp nơi đại nạn

Khủng hoảng gần xa

Hơn một năm qua

Trần gian khiếp sợ

Hoài bão giấc mơ

Tạm đành gác qua

May nhờ ơn Chúa

Lời Mẹ chuyển cầu

Vượt qua vực sâu

Bình an vô sự

Không chút do dự

Chung tay hưởng ứng

Thư chung khởi hứng

Từ vị Chủ chăn

Cùng nhau góp nhanh

Thuốc men thực thẩm

Giúp đỡ từ tâm

Bệnh nhân phơi nhiễm

Vắc-xin chưa tiêm

Đành phải cách ly

Vi-rút hiểm nguy

Tự mình cẩn thận

Tránh bị lây lan

Để không hối hận

Thiệt người thiệt thân

Ơn trời nhìn lại

Dịch bệnh thiên tai

Phận người nhỏ bé

Nhờ Chúa nhờ Mẹ

Đoàn con bình an

Chẳng hề thở than

Tạ ơn Chúa Mẹ

Thỉnh cầu lắng nghe

Đoàn con dương thế

Ngọc Hoàng Thượng Đế

Thần cũng xin tâu

Đặc biệt bấy lâu

Hiệp hội hướng tiến

Mừng bách chu niên

Cộng đoàn Dòng Mẹ

Kinh kính mừng Mẹ

Cộng những hy sinh

Với những tâm tình

Ngày ngày dâng lên

Mong Ngài thương đến

Quý chị quý Soeur

Một lòng tôn thờ

Chúa cả bao la

Từ bỏ cửa nhà

Một đời theo bước

Gương Mẹ phía trước

Quyết bước theo sau

Một lòng cùng nhau

Mãi không sờn lòng

Thần đây kính mong

Ngọc Hoàng chúc phúc

Mọi nơi mọi lúc

Quý chị bình an

Lòng luôn an nhàn

Trọn tình thương mến

Ngọc Hoàng kính mến

Thần xin cúi đầu

Vì lời thần tâu

Được ngài đón nhận

Lắng nghe ân cần

Lại còn khen ngợi

Táo Quân Hiệp Hội

Tuổi vừa lên năm

Báo cáo hằng năm

Phong thái đĩnh đạc

Lời văn mộc mạc

Nhưng chạm vào tim

Tất cả lặng im

Vì tấu thật thà

Chuyện gần chuyện xa

Trẫm đây tâm đắc

Không một thắc mắc

Với sớ của khanh

Xin muôn ơn lành

Ta đây kính chúc

Hội Dòng ơn phúc

Chúa cả mùa xuân

Một năm hồng ân

Mừng bách chu niên

Cùng quý thành viên

Hiệp hội Đi Viếng

Đầy tràn ơn thiêng

Chúa cả mùa xuân

Kính chúc, kính chúc.

Táo Hiệp hội

Ngô Văn Phúc -  Trưởng Hiệp hội Gia Đình Con Đức Mẹ Đi Viếng - Thuộc Giáo xứ Phú Hậu

 

 
Mục lục