banner 100 new

Thăng Tiến Phẩm Giá và Đời Sống Con Người

09:33, 01/08/2022cdmdvGiáo Dục
(0 Đánh giá)
Chị em Con Đức Mẹ Đi Viếng quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục, đào tạo nhân cách và đời sống đức tin cho các thiếu nhi và thanh thiếu niên, để nâng cao nhân phẩm và giúp các em trở thành những người hữu ích cho xã hội (x. HC 89 §2)

 

Chúng ta ý thức rõ mọi người đều được Thiên Chúa ban quyền bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ và phẩm giá[1] vì họ được Thiên Chúa sáng tạo giống hình ảnh Ngài (x. St 1,26-31). Tuy nhiên, quyền của con người vẫn còn bị xâm phạm và nhiều người vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói và ở bên lề xã hội. Vì thế, chúng ta chú trọng đến trách nhiệm thăng tiến con người và giúp mọi người sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.

Đặc biệt, chúng ta quan tâm đến việc giáo dục, đào tạo nhân cách và đời sống đức tin cho các thiếu nhi và thanh thiếu niên, để nâng cao nhân phẩm và giúp các em trở thành những người hữu ích cho xã hội (x. HC 89 §2). Ngoài ra, chúng ta lưu tâm đến những trẻ em bị tước mất quyền được sinh ra và được sống, bằng cách giáo dục giới trẻ, đặc biệt giới nữ, sống đúng với các giá trị luân lý căn bản của con người. Chúng ta sẵn sàng nâng đỡ các thai phụ lầm lỡ về tinh thần cũng như vật chất nhằm góp phần cứu sống các thai nhi.[2]

Sứ mạng thăng tiến đời sống con người còn gắn liền với việc tham gia cứu trợ khẩn cấp những ai đang cần giúp đỡ (x. HC 34 §3). Cách đặc biệt, chúng ta nỗ lực tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ văn hoá và các kỹ năng sống cho người nghèo để họ có thể sống chính đáng bằng công việc của mình.[3]

Hơn nữa, chúng ta tích cực tham gia vào công việc cải thiện môi trường sống (x. HC 34 §3) bằng cách giáo dục về môi sinh ở tất cả các lãnh vực “trường học, gia đình, các phương tiện truyền thông, việc huấn giáo,”[4] giúp mọi người ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, biết nghĩ đến ích chung và chia sẻ với những người đang thiếu thốn. Thế giới này sẽ giảm bớt đau khổ và đói rách khi con người biết nghĩ đến nhau.

 

(x.Định Hướng TND 2021, tr.49-50)

 

[1] x. THĐ 5

[2] Ước tính có khoảng 3 triệu ca phá thai ở Việt Nam mỗi năm.  Nguồn: https://www.tgpsaigon.net/bai-viet/hang-tram-nguoi-cau-nguyen-cho-chuong-trinh-bao-ve-su-song-43339

[3] x. THĐ 187

[4] NNC 143

 
Mục lục