banner 100 new

THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY - Mt 18, 21-35

21:13, 13/03/2023cdmdvSuy niệm Hằng ngày
(0 Đánh giá)

 

LỜI CHÚA: Mt 18, 21-35

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ về lòng thương xót qua việc tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Chúa Giêsu nói với Phêrô “Tha thứ đến bảy mươi lần bảy“, nghĩa là không giới hạn. Vì tha thứ là đỉnh cao của tình yêu, mà bản chất của tình yêu là không biên giới. Câu chuyện về tên đầy tớ không biết thương xót làm nổi bật sự tương phản giữa lòng thương xót vô biên của Chúa và sự cố chấp nhỏ mọn của con người.

“Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18,26-27)

Câu chuyện trên nhấn mạnh về việc cho đi và nhận lại sự tha thứ. Đáng chú ý là con người ta thường dễ tha thứ hơn là cầu xin sự tha thứ. Thành khẩn cầu xin sự tha thứ đòi hỏi phải thật lòng thừa nhận tội lỗi của mình, và điều đó thực sự khó, cũng như rất khó để chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mà chúng ta đã phạm.

Trong đoạn Tin Mừng này, người đầy tớ đã cầu xin được hoãn lại món nợ với sự chân thành. Anh ta “sấp mình xuống” trước mặt chủ nợ, cầu xin lòng khoan dung và sự nhẫn nại. Và ông chủ đã đáp lại với lòng khoan dung bằng cách tha toàn bộ số nợ cho anh ta, hơn cả những gì anh ta cầu xin.

Nhưng người đầy tớ thật sự chân thành hay đơn giản chỉ là một diễn viên xuất sắc? Dường như anh ta là một diễn viên xuất sắc bởi ngay khi anh được tha món nợ khổng lồ, anh gặp một người nợ tiền mình và thay vì thể hiện lòng khoan dung mà anh ta đã được nhận, “Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’”.

Sự tha thứ nếu là chân thật, nó sẽ có ảnh hưởng đến mọi thứ của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta phải cầu xin, cho, nhận, và lại cho đi. Đây là một số điểm để chúng ta cân nhắc suy ngẫm.

Bạn có thể thật lòng nhìn nhận tội lỗi của mình, trải nghiệm nỗi buồn rầu vì tội lỗi đó và nói “Tôi xin lỗi” với người khác? Khi bạn được tha thứ, điều đó tác động lên bạn như thế nào? Điều đó có khiến bạn khoan dung với người khác hơn không?

Bạn có thể lần lượt cho đi cùng mức sự tha thứ và khoan dung mà bạn hy vọng sẽ nhận được từ Thiên Chúa và những người khác không?

Nếu câu trả lời là “Có” cho mọi câu hỏi trên thì câu chuyện này đã được viết cho bạn. Nó được viết cho bạn để giúp bạn lớn lên trong những món quà của sự khoan dung và tha thứ. Đây là những câu hỏi rất khó để đối mặt nhưng là những câu hỏi thiết yếu cần phải đối mặt nếu bạn muốn được giải thoát khỏi gánh nặng của sự tức giận và oán hận. Gánh nặng của sự tức giận và oán hận đè nặng lên chúng ta và Thiên Chúa muốn chúng ta được giải thoát khỏi điều đó.

Hôm nay, hãy suy ngẫm về những câu hỏi trên và xét mình cầu nguyện về những việc chúng ta đã làm. Nếu bạn cảm thấy bất cứ sự vướng mắc nào về những câu hỏi đó, hãy tập trung xem điều gì đang đánh động bạn, hãy cầu nguyện về điều đó, và để ơn Chúa dẫn chúng ta đến một cuộc đối thoại sâu hơn về vấn đề đó trong cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, con xin thừa nhận mọi tội lỗi của con. Nhưng con xin thừa nhận tội lỗi đó dưới ánh sáng của ơn thiêng và lòng khoan dung tràn đầy của Ngài. Khi con nhận được sự khoan dung trong cuộc đời con, xin giúp con biết khoan dung với người khác nữa. Xin giúp con biết tha thứ một cách hào phóng và hoàn toàn, không giữ lại điều gì. Lạy Chúa Giê-su, con xin tín thác vào Ngài. Amen!

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

---//---//---//---//---//---

Forgiving From the Heart

Peter approached Jesus and asked him, “Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?” Jesus answered, “I say to you, not seven times but seventy-seven times.” Matthew 18:21–22

Forgiveness of another is difficult. It’s much easier to remain angry. This line quoted above is the introduction to the Parable of the Unforgiving Servant. In that parable, Jesus makes it clear that if we want to receive forgiveness from God, then we must forgive others. If we withhold forgiveness, we can be certain that God will withhold it from us.

Peter may have thought that he was being quite generous in his question to Jesus. Clearly Peter had been considering Jesus’ teachings about forgiveness and was ready to take the next step of offering that forgiveness freely. But Jesus’ answer to Peter makes it clear that Peter’s concept of forgiveness greatly paled in comparison to the forgiveness demanded by our Lord.

The parable that Jesus then tells presents us with a man who was forgiven a huge debt. Subsequently, when that man encountered a person who owed him a small debt, he failed to offer the same forgiveness that was given to him. As a result, the master of that man who was forgiven the huge debt becomes outraged and requires once again a full payment of the debt. And then Jesus ends the parable with a shocking statement. He says, “Then in anger his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart.”

Note that the forgiveness God expects us to offer others is one that comes from the heart. And note that a lack of forgiveness on our part will result in us being handed “over to the torturers.” These are serious words. By “torturers,” we should understand that the sin of not forgiving another brings with it much interior pain. When we hold on to anger, this act “tortures” us in a certain way. Sin always has this effect upon us, and it is for our good. It’s a way in which God constantly challenges us to change. Thus, the only way to freedom from this interior form of torture by our sin is to overcome that sin, and in this case, to overcome the sin of withholding forgiveness.

Reflect, today, upon the calling God has given to you to forgive to the fullest extent. If you still sense anger in your heart toward another, keep working at it. Forgive over and over. Pray for that person. Refrain from judging them or condemning them. Forgive, forgive, forgive, and God’s abundant mercy will also be given to you.

My forgiving Lord, I thank You for the unfathomable depths of Your mercy. I thank You for Your willingness to forgive me over and over again. Please give me a heart worthy of that forgiveness by helping me to forgive all people to the same extent that You have forgiven me. I forgive all who have sinned against me, dear Lord. Help me to continue to do so from the depths of my heart. Jesus, I trust in You.

Nguồn: https://catholic-daily-reflections.com/2023/03/13/forgiving-from-the-heart-2/

 

 

 
Mục lục