banner 100 new

THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY - Lc 11, 14-23

20:38, 15/03/2023cdmdvSuy niệm Hằng ngày
(0 Đánh giá)

LỜI CHÚA: Lc 11, 14-23

Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”

SUY NIỆM

“Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.” Lc (11, 14).
Này bạn, có điều gì đang ngăn trở bạn mở lòng ra dõng dạc rao truyền Lời Chúa với cả trái tim chân thành không? Có rất nhiều người đang ước ao khát khao Lời Chúa và cũng có vô số người đang đứng giữa ngã ba đường, nổi trôi vô phương trong cuộc đời này. Họ nhận ra mình đi sai đường. Một con đường lạc lối không dẫn đến đâu mà chỉ đầy rẫy những đau khổ diệt vong con người. Vậy tại sao nhiều người trong chúng ta dù đang bước đi trên con đường đau khổ ấy mà vẫn lặng im? Tại sao thế nhỉ?
Lời Chúa hôm nay kể về một người bị quỷ làm cho câm. Khi Chúa Giêsu trừ diệt tên quỷ, người câm nói được và ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Rất có thể người này đã bị con quỷ chế ngự hoàn toàn và nó đã giam cầm người ấy đến ngay cả nói hắn cũng không nói được. Vậy mà khi thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ, người ấy đã được tự do lên tiếng.
Dù cho chúng ta có thể chưa từng bị quỷ ám nặng nề như người câm trong bài Tin Mừng, chúng ta vẫn thường bị “ thế lực câm” tương tự như vậy cản trở và đàn áp con người chúng ta. Quỷ dữ thường chế ngự chúng ta theo cách đó. Quỷ câm có thể thường cản ngăn, níu giữ bước chân chúng ta. Chúng cố giăng mờ tâm trí ta, lấp kín tâm hồn ta bằng một nỗi sợ khi chúng ta có cơ hội chia sẻ niềm tin cho nhau. Dù có thể hiếm khi con người bị nhấn chìm hoàn toàn trong thế lực của quỷ nhưng chúng ta cũng rất dễ bị chúng tác động.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự thật mà thế lực quỷ dữ gây ra và hãy ngẫm xem chúng đã tìm cách để bịt miệng chúng ta như thế nào, đã ngăn chúng ta rao truyền Lời Sự thật cho những ai đang rất khát khao Lời Chúa ra sao. Chớ lo sợ sức mạnh của quỷ dữ bởi Đức Kitô đã dùng uy quyền mà chiến thắng chúng. Chỉ cần chúng ta giơ tay ra để Ngài nắm, Ngài sẽ không ngần ngại tiêu diệt chúng. Ngài muốn chúng ta được tự do lan truyền thông điệp yêu thương để tất cả những ai khác cũng bắt đầu nhận biết Người và tình yêu tuyệt đối nơi Người. Hãy để Người dùng bạn như một công cụ cho tình yêu và chân lí.
Lạy Chúa, nhiều lúc con sợ hãi khi Ngài gọi con đi loan truyền những thông điệp yêu thương mà Ngài muốn cho những ai đang khát khao đi tìm Ngài. Con có cảm giác như thể mình bị câm không nói được. Con còn chẳng biết phải nói gì nữa Chúa ơi. Lạy Chúa, xin hãy giải thoát con để con trở nên khí cụ thần linh của Lời Ngài. Xin giúp con can đảm loan truyền Lời Ngài là Sự Thật đến những ai đang rất cần những Lời ấy. Lạy Chúa, con phó thác mọi sự trong tay Ngài.

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

---//---//---//---//---//---

The Kingdom of God is Upon Us

“But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the Kingdom of God has come upon you.” Luke 11:20

The Kingdom of God can come upon us in a variety of ways. The line from today’s Gospel above comes in the middle of a story of Jesus casting out a demon from a man who was mute. Once the demon was cast out, the mute man began to speak, and all were amazed. And though some were amazed and grew in faith as a result, others turned their amazement into irrationality. 

The irrationality of some was that they saw what Jesus did, but they didn’t want to accept that His power was divine. Therefore, some of them said, “By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons.” They couldn’t deny that Jesus drove out a demon, since they saw it happen with their own eyes. But they were unwilling to accept Jesus’ divinity, so they jumped to the irrational conclusion that Jesus’ act was done by the power of “the prince of demons.”

This irrational stance of some people is one of the most dangerous stances one can take. It’s the stance of an obstinate heart. They were given the incredible witness of the power of God at work but refused to respond in faith to what they witnessed. For those who are obstinate, when the Kingdom of God comes upon them, as Jesus stated above, the effect is that they react in a violent, angry and irrational way. This form of reaction is exceptionally prevalent today in the secular world. Many in the secular media, for example, constantly react violently and irrationally to all that is part of the Kingdom of God. As a result, the evil one easily misleads many, causing confusion and chaos.

For those who have eyes to see clearly, this violent and irrational rejection of the Kingdom of God is very clear. And for those with faith and an open heart, the pure message of the Gospel is like water to a dry and parched soul. They soak it up and find great refreshment. For them, when the Kingdom of God comes upon them, they are energized, inspired and driven with a holy passion to further God’s Kingdom. Irrationality disappears, and God’s pure Truth prevails.

Reflect, today, upon your heart. Are you obstinate in any way? Are there teachings from Christ and His Church that you are tempted to reject? Is there some truth that you need to hear in your personal life to which you find it difficult to be open? Pray that the Kingdom of God come upon you today and every day and, as it does, that you will be a powerful instrument of its establishment in this world.

My glorious King of all, You are all-powerful and have full authority over all things. Please come and exercise Your authority upon my life. Come and establish Your Kingdom. I pray that my heart be always open to You and to the direction you give. Jesus, I trust in You.

Nguồn: https://catholic-daily-reflections.com/2023/03/15/the-kingdom-of-god-is-upon-us-2/

 

 
Mục lục